מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 46

01.09.1982 - 01.09.1982

סימול התיק : כ 7 ג - 43

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' מלחמת שלום הגליל.
חיים לזר: 'פרקי בריחה' התארגנות בית"ר פולין לאחר המלחמה, רשימת
פעילי בריחה מפולין, בית"ר בשצ'צ'ין, פעולותיהם של מרדכי מיטלמן
יוסף ניסנבוים, שרה רובינוביץ שיף, יוסף מז'ריצקי ושלמה פרידריך
בבריחה.
אפרים ויכסלפיש: 'הבטליון מחדש את ההסתערות' סקירת קרב בין הצבא
הפולני והצבא הגרמני.
לזר כהן: 'פעולות מודיעין בבולגריה' פעילות המחבר במודיעין האצ"ל
בבולגריה.
חיים לזר: 'הקבר שנגאל' נפילת יוליוס רוזן, לחם בצבא הפולני.
שלום רק: 'דמותו של לוחם- שלמה זאנדווייס הי"ד מפקד אוטריאד
פרטיזנים' קורות זאנדווייס בפרטיזנים.
יצחק אלפרוביץ: 'המפגש עם העבר' ביקורת הספר 'וזאת לתעודה' מאת
משה ביירך, על קורותיו בשואה.
'במועצה להנצחה' העברת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים למרתף בית
ז'בוטינסקי, מסיבת יובל לבצלאל צ'ייקוביץ, ערב זיכרון לדוד ארליך
ז"ל.
שלום רק: 'תוכן 6 חוברות של פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים'
תקציר 6 חוברות משנים 1982-1980.