מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 45

01.04.1982 - 01.04.1982

סימול התיק : כ 7 ג - 42

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' דברים במלאות 40 שנה לועידת ואנזה.
חיים לזר: 'פרקי בריחה' הוצאת עיתון 'המעפיל' ע"י חברי בית"ר
איטליה, כנס פעילי הבריחה באיטליה, מכתב מאת חיים לזר לידי
אייזיק רמבה, מתאריך 26/10/1945, בנושא בקשת עזרה, ועידת הפליטים
הראשונה באיטליה, פעיל הבריחה יאשקה (הרצל ורהפטיג), חוזרים
לקראת התארגנות כנס בית"ר הראשון באיטליה, פרוטוקול הכנס.
'ועידת ואנזה בכנסת' נאום דב שילנסקי בכנסת בנושא השמדת היהודים,
במלאות 40 שנה לועידת ונזה.
יעקב פרייזלר: 'עם פרטיזנים ביוגוסלביה' שהות המחבר במחנות
גאריאן ובור, הצטרפותו לפרטיזנים של טיטו.
וו. יבלונסקי: 'התזמורת השחורה' העברת ידיעות לרוסיה ע"י ארגון
הריגול 'התזמורת השחורה'.
שלום רק: 'דמותו של לוחם- מבית"ר קאליש למרד הפולני' קורות מאיר
לבקוביץ', מקן בית"ר קאליש, לחם במרד גיטו ורשה ובמרד הפולני.
חיים לנגלבן: 'לזכר לוחמי המחתרת הצרפתית' בולים צרפתיים לזכר
הוצאתם להורג של הלוחמים האנטי-נאצים ולזכר קדושי שטובריאן.
חיים לזר: 'דוד ארליך ז"ל' דברים לזכרו.
'ברגע של אמת' ביקורת ספרה של אירנה לוסקי העוסק בשואה.
'במועצה להנצחה' מסיבה לכבוד משפחת בילסקי.
משה הוך: 'שיר השירים של איש הגיטו' על חשיבות המוסיקה בתקופת
השואה, עם הקמת המכון 'יד לצלילי השואה'.