מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 44

01.09.1981 - 01.09.1981

סימול התיק : כ 7 ג - 41

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250
סוג התאריך:

תוכן

חיים לזר: 'עם החוברת' הקמת אנדרטה ללוחם ולפרטיזן היהודי בשואה.
חיים לזר: 'פרקי בריחה' התארגנות היהודים במחנה רידנבורג
שבזלצבורג, מצב הפליטים היהודים באיטליה, פעולות ליאונה קארפי,
נציב בית"ר איטליה, פרוטוקול ישיבה לחידוש פעילות בית"ר בפירנצה,
מתאריך 6/10/1945.
שרה גליקסברג-ליברמן: 'תמונות מהגיטו והמחנה' חיי האסירות
היהודיות באושוויץ'.
ז'ק אלקלעי: 'בפרטיזנים בבולגריה' שהות המחבר במחנה עבודה
בבולגריה, הצטרפותו לפרטיזנים שם.
יעקב גולדשטיין: 'דרכי בבריחה' הגעת המחבר ממיידאנק לבודפסט.
שלום רק: 'דמותו של לוחם- אחי, גיבור התהילה הרמן רק הי"ד' קורות
הרמן רק במחתרת הצרפתית ובמחנות אושוויץ' ומטהאוזן.
אהרון קופפר: 'הלוחמים למען עמם' קן בית"ר מושצ'יסקה.
משה נאדל: 'עם הדיוויזיה הליטאית' פעולות הדיוויזיה הליטאית ה-16
במלחמת העולם השנייה.
'ביקורי אורחים' רשימת אורחים שביקרו במוזיאון הלוחמים
והפרטיזנים.