ראשוני אצ"ל, מפגשים שונים. תכנית, מכתב, רשימות, תפריט.

01.01.1988 - 31.12.1991

סימול התיק : כ 4 ג - 34

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימה לחלוקת תעודות ההוקרה, מכתב-הזמנה למפגש חברים מאנית
'בן-הכט'.
תכניות ארועים ומסיבות שונים.