ראשוני אצ"ל, גזרי עיתונים ללא תאריכים.

01.01.1970 - 31.12.1995

סימול התיק : כ 4 ג - 32

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: מחתרות, התנועה הרביזיוניסטית, תנועת החרות.