ראשוני אצ"ל, גזרי עיתונים.

06.06.1972 - 03.04.1998

סימול התיק : כ 4 ג - 31

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל

תוכן

נושאים עיקריים: ארועים אקטואליים הקשורים עם מחתרות, התנועה
הרביזיוניסטית, תנועת החרות.