ראשוני אצ"ל, מודעות אבל לחברי אצ"ל. גזרי עיתונים.

01.01.1984 - 31.12.1997

סימול התיק : כ 4 ג - 30

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער