ראשוני אצ"ל, 'כל האמת ממקור ראשון'. פרק מתוך ספרו של אפרים אילין 'על החתום'

01.01.1985 - 31.12.1985

סימול התיק : כ 4 ג - 29

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער