ראשוני אצ"ל, פרוטוקול ישיבת ועדת תיעוד, הנצחה וגניזה.

11.05.1990 - 11.05.1990

סימול התיק : כ 4 ג - 28

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל