ראשוני אצ"ל, עצרת זכרון לעולי הגרדום. מכתב ודברי נשיא מדינת ישראל חיים הרצוג.

11.06.1987 - 11.06.1987

סימול התיק : כ 4 ג - 12

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל