ראשוני אצ"ל, פרוטוקולים מאסיפות כלליות וישיבות ההנהלה.

31.01.1977 - 10.01.1997

סימול התיק : כ 4 ג - 6

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל

תוכן

נושאים עיקריים: ענינים כספיים, דוח"ות פעילות האגודה.