דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, בירנבך מאקס מתאריך: 01/12/1989
עד תאריך: 01/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 13
ביוגרפיות, בלוך יצחק מתאריך: 17/05/1978
עד תאריך: 17/05/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 14
ביוגרפיות, בלס חסיה מתאריך: 22/06/1951
עד תאריך: 22/06/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 15
ביוגרפיות, בן-אב"י איתמר מתאריך: 20/08/1929
עד תאריך: 20/09/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 16
ביוגרפיות, בן-אהרון יצחק מתאריך: 28/09/1971
עד תאריך: 28/09/1971
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 17
ביוגרפיות, בן-אלישר אליהו מתאריך: 01/11/1972
עד תאריך: 31/12/2000
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 18
ביוגרפיות, בן-גד יצחק מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 19
ביוגרפיות, בן-גוריון דוד מתאריך: 28/05/1935
עד תאריך: 13/04/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 20
ביוגרפיות, בן-דרור מרדכי מתאריך: 14/12/1987
עד תאריך: 14/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 21
ביוגרפיות, בן-זאב אסתר מתאריך: 27/06/1986
עד תאריך: 27/06/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 22