דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 661-670 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, שריג מרדכי מתאריך: 31/03/1929
עד תאריך: 01/05/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 43
ביוגרפיות, שטרנברג יעקב מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1996
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 46
סימול כ 25 - 22/ 1
ביוגרפיות, תיכון דן מתאריך: 14/06/1989
עד תאריך: 08/01/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 22/ 2
ביוגרפיות, תל-ורדי הדסה מתאריך: 01/01/1973
עד תאריך: 31/12/1973
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 22/ 3
ביוגרפיות, תמיר יונה מתאריך: 20/07/1901
עד תאריך: 11/03/1970
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 22/ 4
סימול כ 25 - 22/ 5