דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 641-650 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, שפיר חיים מתאריך: 07/03/1996
עד תאריך: 29/04/1998
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 21
ביוגרפיות, שפירא אברהם מתאריך: 28/12/1965
עד תאריך: 31/12/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 22
ביוגרפיות, שריר אברהם מתאריך: 16/12/1986
עד תאריך: 16/12/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 23
סימול כ 25 - 21/ 24
ביוגרפיות, שרת משה מתאריך: 16/07/1965
עד תאריך: 04/09/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 25
סימול כ 25 - 21/ 26
ביוגרפיות, ששון חיים מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 27/06/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 27
ביוגרפיות, שרון דוד מתאריך: 01/06/1938
עד תאריך: 13/07/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 29
ביוגרפיות, שולמן אליעזר מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 26/04/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 30
ביוגרפיות, שפירא קלמן מתאריך: 03/05/1935
עד תאריך: 04/05/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 21/ 31