דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 611-620 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, רקנטי דוד מתאריך: 19/10/1947
עד תאריך: 01/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 21
ביוגרפיות, רוטנברג פנחס מתאריך: 30/12/1908
עד תאריך: 28/12/2001
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 22
סימול כ 25 - 20/ 23
ביוגרפיות, ראם שמעון מתאריך: 07/11/2001
עד תאריך: 29/09/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 24
סימול כ 25 - 20/ 25
סימול כ 25 - 20/ 26
ביוגרפיות, רוט (דורות) זאב מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 27
ביוגרפיות, ריבר יעקב מתאריך: 23/11/1930
עד תאריך: 01/01/1937
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 28
ביוגרפיות, רז יוסף מתאריך: 12/12/2004
עד תאריך: 31/12/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 29
סימול כ 25 - 20/ 30