דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 601-610 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, רום יעל מתאריך: 25/05/1983
עד תאריך: 15/04/2003
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 9
ביוגרפיות, רון (טוכמן) פנחס מתאריך: 01/08/1962
עד תאריך: 05/08/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 10
ביוגרפיות, רזיאל מרדכי מתאריך: 02/01/1962
עד תאריך: 20/02/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 13
ביוגרפיות, רטוש יונתן מתאריך: 31/01/1975
עד תאריך: 17/10/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 14
סימול כ 25 - 20/ 15
ביוגרפיות, רייכמן חנניה מתאריך: 08/11/1940
עד תאריך: 15/07/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 16
ביוגרפיות, רימלט אלימלך מתאריך: 29/03/1974
עד תאריך: 01/12/1981
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 17
ביוגרפיות, רמתי יוחנן מתאריך: 29/08/1985
עד תאריך: 20/01/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 18
ביוגרפיות, רפאלי אלכסנדר מתאריך: 12/06/1940
עד תאריך: 18/01/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 19
ביוגרפיות, רק שלום מתאריך: 10/02/1965
עד תאריך: 08/03/1973
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 20