דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 591-600 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, קורנגולד שמחה מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 23/03/1963
עד תאריך: 04/05/1969
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 46
ביוגרפיות, קצנברג יוסף מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1966
עד תאריך: 24/05/1967
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 47
ביוגרפיות, קיזלשטיין תהילה מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 15/03/1911
עד תאריך: 01/01/2001
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 48
ביוגרפיות, שונים באות ר' מתאריך: 01/01/1951
עד תאריך: 09/09/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 1
ביוגרפיות, רבין יצחק מתאריך: 03/12/1974
עד תאריך: 27/11/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 3
סימול כ 25 - 20/ 4
ביוגרפיות, רוזן דוד משה מתאריך: 01/01/1992
עד תאריך: 31/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 5
ביוגרפיות, רוזנבאום שמואל מתאריך: 01/12/1995
עד תאריך: 01/09/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 6
ביוגרפיות, רוזנפלד יוסף מתאריך: 31/07/1944
עד תאריך: 03/08/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 7
ביוגרפיות, רום יוסף מתאריך: 14/08/1983
עד תאריך: 09/11/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 20/ 8