דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 581-590 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, קרני אליהו מתאריך: 25/09/1941
עד תאריך: 23/06/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 36
ביוגרפיות, קולניק אלי מתאריך: 27/04/2008
עד תאריך: 15/05/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 37
ביוגרפיות, קטן שלמה מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 19/07/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 38
ביוגרפיות, קוטיק יעקב מתאריך: 04/10/1938
עד תאריך: 05/10/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 39
סימול כ 25 - 19/ 40
ביוגרפיות, קינן עמוס מתאריך: 05/08/2009
עד תאריך: 08/12/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 41
ביוגרפיות, קפלן בן עמי מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 17/09/2010
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 42
ביוגרפיות, קציר דוד מתאריך: 06/06/1946
עד תאריך: 09/06/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 43
ביוגרפיות, קליין ג'ורג' מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 18/05/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 44