דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 561-570 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, קלארספלד באטה מתאריך: 01/08/1974
עד תאריך: 30/06/1976
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 16
סימול כ 25 - 19/ 17
ביוגרפיות, קליבנוב שושנה מתאריך: 10/07/1944
עד תאריך: 27/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 18
ביוגרפיות, קליינר מיכאל מתאריך: 27/11/1981
עד תאריך: 28/04/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 19
ביוגרפיות, קלינגהופר הנס מתאריך: 07/04/1988
עד תאריך: 07/04/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 20
ביוגרפיות, קלינוב ישעיהו מתאריך: 29/08/1929
עד תאריך: 19/10/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 21
סימול כ 25 - 19/ 22
ביוגרפיות, קפלן שמואל מתאריך: 12/10/1958
עד תאריך: 12/10/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 23
ביוגרפיות, קצב משה מתאריך: 14/10/1979
עד תאריך: 10/01/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 24
סימול כ 25 - 19/ 25