דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 551-560 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, קונרקט אלכסנדר מתאריך: 20/11/1977
עד תאריך: 20/11/1977
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 6
סימול כ 25 - 19/ 7
ביוגרפיות, קופמן חיים מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 12/09/2003
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 8
ביוגרפיות, קוצר אריה מתאריך: 21/07/1946
עד תאריך: 04/06/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 9
ביוגרפיות, קור שלמה מתאריך: 01/01/1970
עד תאריך: 16/06/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 10
ביוגרפיות, קורפו חיים מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 25/02/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 11
סימול כ 25 - 19/ 12
ביוגרפיות, קיסינג'ר הנרי מתאריך: 01/01/1974
עד תאריך: 31/12/1974
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 13
ביוגרפיות, קוליץ צבי מתאריך: 11/07/1935
עד תאריך: 25/10/2002
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 14
ביוגרפיות, קירקפטריק ג'ין מתאריך: 16/03/1984
עד תאריך: 29/02/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 15