דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 541-550 מתוך 670 פריטים

עזרה
סימול כ 25 - 18/ 11
ביוגרפיות, צחורי יהודה מתאריך: 10/06/1966
עד תאריך: 06/06/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 18/ 12
ביוגרפיות, צליח משה מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 03/01/2010
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 18/ 13
ביוגרפיות, צפוני אריה מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 18/ 14
ביוגרפיות, צ'נסטוכובסקי ישראל מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 15/01/1921
עד תאריך: 08/10/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 18/ 15
ביוגרפיות, שונים באות ק' מתאריך: 12/01/1940
עד תאריך: 18/09/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 1
ביוגרפיות, קאן יעקובוס מתאריך: 01/01/1979
עד תאריך: 31/12/1979
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 2
ביוגרפיות, קארטר ג'ימי מתאריך: 01/01/1977
עד תאריך: 31/12/1977
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 3
ביוגרפיות, קארפי דניאל מתאריך: 01/01/1962
עד תאריך: 08/01/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 4
ביוגרפיות, קולק טדי מתאריך: 10/08/1946
עד תאריך: 13/04/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 19/ 5