דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 511-520 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, פרל ויליאם מתאריך: 20/03/1939
עד תאריך: 25/11/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 16
ביוגרפיות, פרל נחמן מתאריך: 29/10/1982
עד תאריך: 29/10/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 17
ביוגרפיות, פרל שמואל מתאריך: 18/09/1998
עד תאריך: 18/09/1998
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 18
ביוגרפיות, פרנד יעקב מתאריך: 13/07/1953
עד תאריך: 14/07/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 19
ביוגרפיות, פרנקל שרה מתאריך: 20/12/1996
עד תאריך: 31/07/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 20
ביוגרפיות, פרנקפורטר דוד מתאריך: 18/08/1982
עד תאריך: 18/08/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 21
סימול כ 25 - 17/ 22
ביוגרפיות, פת גדעון מתאריך: 01/06/1977
עד תאריך: 24/06/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 23
ביוגרפיות, פיכלר אלפי מתאריך: 01/03/1939
עד תאריך: 04/08/1998
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 24
סימול כ 25 - 17/ 25