דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 501-510 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, פורת אורי מתאריך: 07/07/1989
עד תאריך: 07/07/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 6
סימול כ 25 - 17/ 7
ביוגרפיות, פיין אליעזר מתאריך: 17/04/1985
עד תאריך: 17/04/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 8
ביוגרפיות, פינס שלמה מתאריך: 09/02/1990
עד תאריך: 09/02/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 9
ביוגרפיות, פלקסמן אייזיק מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 31/12/1974
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 10
ביוגרפיות, פלומין יחזקאל מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 01/01/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 11
ביוגרפיות, פלטין נפתלי מתאריך: 01/01/1965
עד תאריך: 23/11/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 12
ביוגרפיות, פרבר יוסף מתאריך: 21/03/1949
עד תאריך: 15/05/1966
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 13
ביוגרפיות, פרומקין משה מתאריך: 14/06/1996
עד תאריך: 14/06/1996
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 14
ביוגרפיות, פרידריך שלמה מתאריך: 01/01/1952
עד תאריך: 31/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 15