דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 491-500 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, עמיקם אליהו מתאריך: 30/09/1970
עד תאריך: 18/08/1995
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 6
ביוגרפיות, עמנואל יצחק משה מתאריך: 08/06/1997
עד תאריך: 18/06/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 7
ביוגרפיות, ערביד אליהו מתאריך: 12/04/1992
עד תאריך: 01/01/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 8
סימול כ 25 - 16/ 10
ביוגרפיות, ענב שמואל מתאריך: 21/05/2008
עד תאריך: 10/03/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 11
ביוגרפיות, שונים באות פ' מתאריך: 25/07/1970
עד תאריך: 31/07/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 1
ביוגרפיות, פדר צבי מתאריך: 01/12/1985
עד תאריך: 01/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 2
ביוגרפיות, פוגל ולטר מתאריך: 15/09/1950
עד תאריך: 07/12/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 3
ביוגרפיות, פוגן אייזיק מתאריך: 31/12/1964
עד תאריך: 20/12/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 17/ 4
סימול כ 25 - 17/ 5