דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 41-50 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, אשכול לוי מתאריך: 01/03/1969
עד תאריך: 16/12/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 42
סימול כ 25 - 1/ 44
ביוגרפיות, אלראי יהודה מתאריך: 01/01/1991
עד תאריך: 26/09/1992
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 45
ביוגרפיות, אפלשטיין יעקב מתאריך: 01/01/1971
עד תאריך: 31/12/1995
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 46
סימול כ 25 - 1/ 47
ביוגרפיות, איגלר ישראל מתאריך: 01/01/2000
עד תאריך: 10/01/2003
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 48
סימול כ 25 - 1/ 49
ביוגרפיות, אלבו ויקטור מתאריך: 30/09/1982
עד תאריך: 30/11/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 50
ביוגרפיות, ארדיטי שמואל מתאריך: 01/11/2005
עד תאריך: 27/01/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 51
סימול כ 25 - 1/ 53