דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 481-490 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, סוכרנקו משה מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 33
ביוגרפיות, סורין ניקולאי מתאריך: 01/01/1880
עד תאריך: 31/12/1933
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 34
ביוגרפיות, ספיר יוסף מתאריך: 01/01/1869
עד תאריך: 30/12/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 35
ביוגרפיות, סגל הרי מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1971
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 36
ביוגרפיות, סיקולר יצחק מתאריך: 22/05/1968
עד תאריך: 13/04/1994
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 37
ביוגרפיות, סעדון אריה מתאריך: 19/04/1926
עד תאריך: 13/08/1996
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 38
ביוגרפיות, שונים באות ע' מתאריך: 06/08/1956
עד תאריך: 29/11/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 1
ביוגרפיות, עלי עובדיה מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 2
ביוגרפיות, עמור שאול מתאריך: 05/07/1989
עד תאריך: 05/07/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 3
ביוגרפיות, עמידרור צילה מתאריך: 10/03/1941
עד תאריך: 22/02/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 16/ 4