דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 471-480 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, סלומון משה מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 01/01/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 22
ביוגרפיות, סלוצקאי ג. מתאריך: 08/12/1960
עד תאריך: 08/12/1960
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 23
ביוגרפיות, סמואל אדווין מתאריך: 24/11/1978
עד תאריך: 25/11/1979
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 24
ביוגרפיות, סמילנסקי משה מתאריך: 01/02/1989
עד תאריך: 01/02/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 25
ביוגרפיות, סמרטנקו יוהן מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 01/01/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 26
ביוגרפיות, סנה משה מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 04/05/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 27
ביוגרפיות, סער גדעון מתאריך: 03/01/1990
עד תאריך: 16/11/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 29
סימול כ 25 - 15/ 30
ביוגרפיות, סנדלר ישראל מתאריך: 23/01/1929
עד תאריך: 22/09/1972
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 31
ביוגרפיות, סגל אליהו מתאריך: 01/01/1891
עד תאריך: 31/12/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 32