דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 461-470 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, סופר מרדכי מתאריך: 01/01/1989
עד תאריך: 31/01/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 12
ביוגרפיות, סחרוב אליהו מתאריך: 01/01/1969
עד תאריך: 12/09/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 13
ביוגרפיות, סטנטון אלכס מתאריך: 04/10/1953
עד תאריך: 04/10/1953
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 14
ביוגרפיות, לורד סטרבולגי מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 01/01/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 15
ביוגרפיות, סיטון דוד מתאריך: 01/09/1978
עד תאריך: 16/02/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 16
ביוגרפיות, סילבר אבא הלל מתאריך: 09/06/1948
עד תאריך: 30/04/1958
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 17
ביוגרפיות, סילבר נתן מתאריך: 18/11/1942
עד תאריך: 03/06/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 18
ביוגרפיות, סילוני רחל מתאריך: 25/08/1974
עד תאריך: 15/04/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 19
ביוגרפיות, סינקלר נעמי מתאריך: 01/01/1976
עד תאריך: 01/01/1976
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 20
ביוגרפיות, סירני אנצ'ו מתאריך: 02/03/1965
עד תאריך: 25/03/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 21