דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 451-460 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, נוימרק אהרון מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1914
עד תאריך: 07/02/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 24
ביוגרפיות, שונים באות ס' מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 28/04/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 1
ביוגרפיות, סבידור מנחם מתאריך: 01/01/1976
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 2
ביוגרפיות, סגלסון אריה מתאריך: 29/04/1998
עד תאריך: 21/09/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 4
ביוגרפיות, סובול יצחק מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 20/03/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 5
ביוגרפיות, סולטמן אברהם מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1973
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 7
ביוגרפיות, סולטנוביץ יחיאל מתאריך: 14/06/1954
עד תאריך: 13/07/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 8
סימול כ 25 - 15/ 9
ביוגרפיות, סולקוף איזדור מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 10
ביוגרפיות, סוסטל ז'אק מתאריך: 13/04/1958
עד תאריך: 06/12/1968
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 15/ 11