דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 441-450 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, נסראלדין אמל מתאריך: 14/11/1980
עד תאריך: 08/05/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 14
סימול כ 25 - 14/ 15
ביוגרפיות, נתן אייבי מתאריך: 28/02/1984
עד תאריך: 29/04/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 16
ביוגרפיות, נתניהו יונתן מתאריך: 01/07/1976
עד תאריך: 01/07/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 17
ביוגרפיות, נחמיאס יוסף מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 01/03/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 18
ביוגרפיות, נחושתן יעקב מתאריך: 30/07/1970
עד תאריך: 18/04/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 19
ביוגרפיות, נקר יפה מתאריך: 01/05/2007
עד תאריך: 09/05/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 20
ביוגרפיות, נדיבי מרדכי מתאריך: 01/01/1922
עד תאריך: 31/12/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 21
ביוגרפיות, נחמן רון מתאריך: 31/10/2004
עד תאריך: 11/10/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 22
ביוגרפיות, נאור יהודה מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 11/10/2012
עד תאריך: 01/01/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 23