דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 431-440 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, נאור מרדכי מתאריך: 01/06/1987
עד תאריך: 01/06/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 4
ביוגרפיות, נאמן יובל מתאריך: 10/12/1982
עד תאריך: 07/12/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 5
ביוגרפיות, נסראלדין ואליד מתאריך: 01/03/1988
עד תאריך: 01/04/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 6
ביוגרפיות, נבון יצחק מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 09/11/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 7
ביוגרפיות, נוה דני מתאריך: 10/10/1985
עד תאריך: 22/11/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 8
סימול כ 25 - 14/ 9
ביוגרפיות, נחמד משה מתאריך: 08/09/1963
עד תאריך: 23/10/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 10
ביוגרפיות, ניידיץ יצחק מתאריך: 27/01/1950
עד תאריך: 27/01/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 11
ביוגרפיות, ניידלין ישראל מתאריך: 01/01/1906
עד תאריך: 31/12/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 12
ביוגרפיות, נסים משה מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 14/08/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 13