דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 421-430 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, מוזס מאיר מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 01/01/2000
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 47
ביוגרפיות, מרקוספלד מנחם מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 31/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 48
סימול כ 25 - 13/ 49
ביוגרפיות, מזרחי יחזקאל מתאריך: 01/01/1953
עד תאריך: 30/06/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 50
ביוגרפיות, מרידור אליהו מתאריך: 22/03/1945
עד תאריך: 26/10/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 51
ביוגרפיות, מאיר אברהם מתאריך: 31/12/1942
עד תאריך: 16/06/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 52
ביוגרפיות, מיסושניק צבי מתאריך: 15/04/1914
עד תאריך: 29/06/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 53
ביוגרפיות, שונים באות נ' מתאריך: 01/01/1952
עד תאריך: 01/06/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 1
ביוגרפיות, נאדל ברוך מתאריך: 21/10/1976
עד תאריך: 12/12/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 14/ 2
סימול כ 25 - 14/ 3