דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 401-410 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, מלניק הרצל מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 27
סימול כ 25 - 13/ 28
סימול כ 25 - 13/ 29
ביוגרפיות, מנדס-פראנס פייר מתאריך: 09/10/1982
עד תאריך: 22/10/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 30
סימול כ 25 - 13/ 31
ביוגרפיות, מרזוק משה מתאריך: 31/01/1955
עד תאריך: 04/07/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 32
סימול כ 25 - 13/ 33
סימול כ 25 - 13/ 34
ביוגרפיות, מרינסקי אריה מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 35
ביוגרפיות, מרכוס מקס מתאריך: 31/10/1982
עד תאריך: 21/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 36