דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 391-400 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, מיים מרגרט מתאריך: 01/01/1979
עד תאריך: 31/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 16
ביוגרפיות, מיכלסון הרמן מתאריך: 01/12/1985
עד תאריך: 01/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 17
ביוגרפיות, מילוא רוני מתאריך: 01/01/1978
עד תאריך: 10/03/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 18
סימול כ 25 - 13/ 19
ביוגרפיות, מילר-כהן אניטה מתאריך: 19/06/1963
עד תאריך: 19/06/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 21
ביוגרפיות, מילשטיין אורי מתאריך: 01/04/1991
עד תאריך: 02/11/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 22
ביוגרפיות, מלחי יוסף מתאריך: 01/09/1941
עד תאריך: 30/09/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 23
ביוגרפיות, מלכה מרדכי מתאריך: 01/01/1920
עד תאריך: 31/12/1966
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 24
ביוגרפיות, מלמד שלמה מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 25
ביוגרפיות, מלמדוביץ' דוד מתאריך: 03/05/1987
עד תאריך: 03/05/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 26