דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 371-380 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, ליפשיץ דבורה מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 24/03/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 44
ביוגרפיות, ליסין שמשון מתאריך: 06/05/1912
עד תאריך: 16/04/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 45
ביוגרפיות, ליבזון אליהו מתאריך: 04/10/1946
עד תאריך: 06/05/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 46
ביוגרפיות, לוצקי אריה מתאריך: 01/01/2006
עד תאריך: 01/05/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 47
ביוגרפיות, ליפמן ישראל מתאריך: 01/01/1928
עד תאריך: 14/10/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 48
ביוגרפיות, שונים באות מ' מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 04/09/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 1
סימול כ 25 - 13/ 2
ביוגרפיות, מאיר גולדה מתאריך: 01/01/1898
עד תאריך: 31/12/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 3
ביוגרפיות, מאירוביץ מנשה מתאריך: 08/07/1960
עד תאריך: 08/07/1960
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 13/ 4