דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 361-370 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, ליפמן אברהם מתאריך: 22/04/1954
עד תאריך: 21/05/1950
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 34
סימול כ 25 - 12/ 35
ביוגרפיות, לוטה ישראל איסר מתאריך: 25/01/1909
עד תאריך: 09/07/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 36
ביוגרפיות, ליפא פנחס מתאריך: 01/01/1966
עד תאריך: 31/12/2001
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 37
ביוגרפיות, לבני שרה מתאריך: 04/05/2007
עד תאריך: 09/05/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 38
ביוגרפיות, לבל אודי מתאריך: 25/09/2007
עד תאריך: 13/04/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 39
ביוגרפיות, למפרט יעקב מתאריך: 27/10/1947
עד תאריך: 31/12/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 40
ביוגרפיות, לוינסון יצחק מתאריך: 01/01/1926
עד תאריך: 31/12/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 41
ביוגרפיות, לוריה משה מתאריך: 03/04/1891
עד תאריך: 02/02/1961
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 42
ביוגרפיות, לוין מנחם מתאריך: 01/01/2005
עד תאריך: 10/05/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 43