דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 351-360 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, לפידות יהודה מתאריך: 05/05/1992
עד תאריך: 23/04/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 24
ביוגרפיות, לפידות רות מתאריך: 02/09/1988
עד תאריך: 02/09/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 25
ביוגרפיות, לב חגי מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 26
ביוגרפיות, לנגספלדר נלי מתאריך: 01/01/1920
עד תאריך: 31/12/1976
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 27
סימול כ 25 - 12/ 28
סימול כ 25 - 12/ 29
ביוגרפיות, לומר גרשון מתאריך: 18/02/1921
עד תאריך: 10/04/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 30
ביוגרפיות, לנדאו אלכסנדר מתאריך: 08/12/1899
עד תאריך: 11/10/1966
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 31
ביוגרפיות, לבני ציפי מתאריך: 03/11/1995
עד תאריך: 08/02/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 32
ביוגרפיות, לניר אבי מתאריך: 29/02/2004
עד תאריך: 26/05/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 33