דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 321-330 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, כצנלסון ראובן מתאריך: 12/01/1983
עד תאריך: 12/01/1983
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 22
ביוגרפיות, כרוסט יוסף מתאריך: 09/08/1944
עד תאריך: 26/06/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 23
ביוגרפיות, כץ דוריס (לנקין) מתאריך: 01/01/1953
עד תאריך: 01/12/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 24
סימול כ 25 - 11/ 25
ביוגרפיות, כצנלסון ברל מתאריך: 29/08/1939
עד תאריך: 31/12/2010
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 26
ביוגרפיות, כהן יצחק דוד מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 31/12/1945
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 27
ביוגרפיות, כהן רנאטו מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 28
ביוגרפיות, כהן אהרון (ארלה) מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 22/04/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 29
ביוגרפיות, שונים באות ל' מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 18/08/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 12/ 1
סימול כ 25 - 12/ 2