דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 311-320 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, כהן עמנואל מתאריך: 29/03/1979
עד תאריך: 01/04/1979
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 10
ביוגרפיות, כהן-צדק יוסף מתאריך: 01/10/1985
עד תאריך: 01/10/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 11
ביוגרפיות, כהן קדמי יצחק מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 18/07/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 12
ביוגרפיות, כהן שלום מתאריך: 30/04/1984
עד תאריך: 30/04/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 13
ביוגרפיות, כהן תמי מתאריך: 01/03/1988
עד תאריך: 01/03/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 14
ביוגרפיות, כנעני יוסף מתאריך: 19/07/1984
עד תאריך: 19/07/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 16
ביוגרפיות, כץ בן-ציון מתאריך: 07/02/1958
עד תאריך: 29/03/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 17
ביוגרפיות, כץ ישראל מתאריך: 21/06/1988
עד תאריך: 16/11/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 18
ביוגרפיות, כץ עמנואל מתאריך: 10/12/1978
עד תאריך: 10/12/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 19
ביוגרפיות, כץ שמואל מתאריך: 31/12/1951
עד תאריך: 31/12/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 20