דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 301-310 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, יודלמן יוכבד מתאריך: 10/06/1934
עד תאריך: 21/07/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 19
ביוגרפיות, יפה מיכאל מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 08/03/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 20
ביוגרפיות, שונים אות כ' מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 01/05/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 1
ביוגרפיות, כהן-אבידב מאיר מתאריך: 31/08/1981
עד תאריך: 06/03/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 2
ביוגרפיות, כהן-אורגד יגאל מתאריך: 02/03/2018
עד תאריך: 24/09/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 3
ביוגרפיות, כהן אלי מתאריך: 19/05/1965
עד תאריך: 24/06/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 4
ביוגרפיות, כהן גאולה מתאריך: 31/08/1987
עד תאריך: 31/12/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 5
ביוגרפיות, כהן יגאל מתאריך: 27/03/1986
עד תאריך: 24/09/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 6
ביוגרפיות, כהן יהושע מתאריך: 11/08/1986
עד תאריך: 24/08/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 11/ 7
סימול כ 25 - 11/ 8