דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 291-300 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, יכינסון מיכאל מתאריך: 19/05/1927
עד תאריך: 04/03/1975
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 8
ביוגרפיות, יערי משה מתאריך: 14/06/1954
עד תאריך: 31/12/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 10
ביוגרפיות, יפת אביגדור מתאריך: 23/04/1987
עד תאריך: 23/04/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 11
ביוגרפיות, יראוני דב מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 16/02/1998
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 12
ביוגרפיות, ירושלמי יעקב מתאריך: 01/10/1968
עד תאריך: 30/10/1968
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 13
ביוגרפיות, ידייקין יעקב מתאריך: 27/11/1938
עד תאריך: 22/12/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 14
ביוגרפיות, יונגמן דורי מתאריך: 23/06/2002
עד תאריך: 12/07/2002
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 15
סימול כ 25 - 10/ 16
ביוגרפיות, ירון אבנר יעקב מתאריך: 06/02/1992
עד תאריך: 28/11/1995
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 17
ביוגרפיות, ירדני דוד מתאריך: 15/12/1916
עד תאריך: 31/12/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 18