דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 281-290 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, טנקוס שמואל מתאריך: 01/01/1962
עד תאריך: 31/12/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 15
ביוגרפיות, טול ישעיהו מתאריך: 01/01/1905
עד תאריך: 31/12/1957
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 16
ביוגרפיות, טובינסקי אלישבע מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 22/07/1946
עד תאריך: 04/09/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 17
ביוגרפיות, שונים באות י' מתאריך: 01/01/1948
עד תאריך: 04/01/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 1
ביוגרפיות, יבזרוב אלכסנדר מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 31/12/1929
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 2
ביוגרפיות, ידיד מנחם מתאריך: 01/03/1963
עד תאריך: 12/05/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 3
ביוגרפיות, ידין יגאל מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 24/06/1994
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 4
ביוגרפיות, יהודאי בן-ציון מתאריך: 27/03/1949
עד תאריך: 25/12/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 5
ביוגרפיות, יוטן דוד מתאריך: 20/03/1949
עד תאריך: 01/08/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 6
ביוגרפיות, יונגסטר לוי מתאריך: 07/06/1935
עד תאריך: 07/06/1935
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 10/ 7