דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 271-280 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, טוכמן ברברה מתאריך: 06/08/1982
עד תאריך: 06/08/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 5
ביוגרפיות, טורנר חנוך מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 6
ביוגרפיות, טסה חיים מתאריך: 01/01/1976
עד תאריך: 07/09/2008
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 7
ביוגרפיות, טסלר שמואל מתאריך: 07/02/1963
עד תאריך: 07/02/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 8
ביוגרפיות, טרזי יעקב מתאריך: 06/10/1963
עד תאריך: 17/09/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 9
סימול כ 25 - 9/ 10
סימול כ 25 - 9/ 11
סימול כ 25 - 9/ 12
ביוגרפיות, טייטלבוים יוסף מתאריך: 06/06/1999
עד תאריך: 06/06/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 13
ביוגרפיות, טגנסקי שמואל מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 16/02/1978
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 14