דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 261-270 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, חיימוביץ ליפא מתאריך: 19/11/1989
עד תאריך: 15/12/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 8/ 3
סימול כ 25 - 8/ 4
סימול כ 25 - 8/ 5
ביוגרפיות, חרמוני צבי מתאריך: 31/12/1918
עד תאריך: 30/06/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 8/ 6
ביוגרפיות, חג'בי מאיר מתאריך: 11/07/2005
עד תאריך: 14/07/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 8/ 7
ביוגרפיות, שונים באות ט' מתאריך: 28/05/1945
עד תאריך: 21/08/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 1
ביוגרפיות, טבק מאיר מתאריך: 06/07/1964
עד תאריך: 06/07/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 2
ביוגרפיות, טבנקין יצחק מתאריך: 06/07/1987
עד תאריך: 06/07/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 3
ביוגרפיות, טהורי דוד מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 30/01/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 9/ 4