דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 251-260 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, זיף ויליאם מתאריך: 25/07/1946
עד תאריך: 08/01/1954
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 9
סימול כ 25 - 7/ 10
ביוגרפיות, ז'רדין ישראל מתאריך: 25/01/1936
עד תאריך: 07/11/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 11
סימול כ 25 - 7/ 12
סימול כ 25 - 7/ 13
ביוגרפיות, זיינבל אריה מתאריך: 23/05/1944
עד תאריך: 31/12/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 14
ביוגרפיות, זילברברג ישראל מתאריך: 08/12/1925
עד תאריך: 30/04/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 15
ביוגרפיות, זלצר יצחק ואירמה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/05/1900
עד תאריך: 10/12/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 16
ביוגרפיות, חאנין אהרן מתאריך: 01/01/1912
עד תאריך: 12/01/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 8/ 1
ביוגרפיות, חיון יעקב מתאריך: 02/03/1957
עד תאריך: 12/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 8/ 2