דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 241-250 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, ורקר יעקב מתאריך: 01/01/1957
עד תאריך: 31/12/2003
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 24
סימול כ 25 - 6/ 26
סימול כ 25 - 7/ 1
ביוגרפיות, זאבי אריאלה מתאריך: 01/01/1969
עד תאריך: 31/12/1969
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 2
סימול כ 25 - 7/ 5
סימול כ 25 - 7/ 6
ביוגרפיות, זיגר יצחק מתאריך: 01/01/1984
עד תאריך: 31/12/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 7
ביוגרפיות, זילברברג מנחם מתאריך: 29/05/1956
עד תאריך: 29/05/1956
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 7/ 8