דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 231-240 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, וקסמן יוסף ג'ו מתאריך: 30/09/1983
עד תאריך: 30/09/1983
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 14
ביוגרפיות, ורהפטיג דוד מתאריך: 03/12/1972
עד תאריך: 01/06/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 15
ביוגרפיות, וודק ארנסט מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 03/02/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 16
סימול כ 25 - 6/ 17
ביוגרפיות, וייס דוד מתאריך: 01/04/1948
עד תאריך: 31/12/1983
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 18
ביוגרפיות, וייז סטנלי מתאריך: 19/12/1948
עד תאריך: 09/06/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 19
ביוגרפיות, וישניה יחיאל מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 20
ביוגרפיות, ויכסלפיש אפרים מתאריך: 01/01/1952
עד תאריך: 31/03/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 21
ביוגרפיות, ויניצקי ברוך מתאריך: 21/02/1947
עד תאריך: 03/04/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 22
סימול כ 25 - 6/ 23