דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 221-230 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, ווהבה סמיר מתאריך: 28/03/1988
עד תאריך: 28/03/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 4
ביוגרפיות, ווילף אלכסנדר מתאריך: 03/05/1975
עד תאריך: 02/04/1977
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 5
ביוגרפיות, ויזל אלי מתאריך: 12/12/1986
עד תאריך: 08/08/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 6
ביוגרפיות, וייל סימון מתאריך: 12/12/1980
עד תאריך: 12/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 7
ביוגרפיות, ויילר שמואל מתאריך: 02/12/1962
עד תאריך: 02/12/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 8
ביוגרפיות, וינבאום לורנס מתאריך: 01/09/1994
עד תאריך: 01/09/1994
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 9
ביוגרפיות, וינר אשר מתאריך: 01/04/1984
עד תאריך: 01/04/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 10
ביוגרפיות, וינשטיין יהושע מתאריך: 11/12/1964
עד תאריך: 16/04/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 11
ביוגרפיות, וינשל תיאודור מתאריך: 30/11/1994
עד תאריך: 30/11/1994
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 12
ביוגרפיות, וייצמן חיים מתאריך: 01/01/1930
עד תאריך: 31/12/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 13