דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 211-220 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, הררי פנחס מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1938
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 27
ביוגרפיות, הבר איתן מתאריך: 29/07/2001
עד תאריך: 11/10/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 28
ביוגרפיות, היילברג יהודית מתאריך: 16/06/1973
עד תאריך: 02/07/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 29
ביוגרפיות, המאירי מאיר מתאריך: 01/01/1945
עד תאריך: 16/02/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 30
ביוגרפיות, הולניצקי ויטולד מתאריך: 26/02/1948
עד תאריך: 14/12/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 31
ביוגרפיות, הפנר אלי מתאריך: 01/03/1942
עד תאריך: 15/05/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 32
ביוגרפיות, סולניק הנייק (חיים) מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 25/02/2019
עד תאריך: 28/03/2019
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 33
ביוגרפיות, שונים באות ו' מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 02/09/2016
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 1
ביוגרפיות, ואלנברג ראול מתאריך: 01/03/1986
עד תאריך: 30/03/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 2
ביוגרפיות, ורשבסקי דב מתאריך: 01/01/1949
עד תאריך: 31/12/1952
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 6/ 3