דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 201-210 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, הרצוג חיים מתאריך: 01/09/1984
עד תאריך: 28/11/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 17
ביוגרפיות, הרשמן מתאריך: 01/01/1942
עד תאריך: 31/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 18
ביוגרפיות, השש רחמים מתאריך: 23/11/1936
עד תאריך: 13/03/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 19
סימול כ 25 - 5/ 20
ביוגרפיות, היימר יצחק מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1956
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 21
ביוגרפיות, הורוביץ מרדכי מתאריך: 06/06/1980
עד תאריך: 23/07/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 22
ביוגרפיות, הנדל שמואל מתאריך: 15/05/1943
עד תאריך: 18/12/2003
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 23
ביוגרפיות, הירשזון אברהם מתאריך: 30/07/1993
עד תאריך: 18/10/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 24
ביוגרפיות, הר ישראל מתאריך: 01/01/1994
עד תאריך: 31/12/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 25
סימול כ 25 - 5/ 26